9 Ocak 2013 Çarşamba

GİRİŞ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİ'NİN ÇALIŞMASIDIR

çalıstık...!


Merhaba Arkadaşlar.

  Bu sitede Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarım dersinde yapacağımız materyalin işlem basamaklarını ve konuyla ilgili bilgileri paylaşarak sizinle birlikte olacağız...

   Ayrıca sizlere diğer sitemiz; http://grupkromozom.tr.gg den de yardımcı olamaya çalışacağız.

.....veee GRUBUMUZ
ZEYNEP KERMEN- HARUN ŞEN- EBRU ÖZER- ZEHRA LİKOĞLU(sizlere hazırladığımız çalışmaları sunacak olursak animasyon, ppt, slow mosion olarak özetleyebiliriz.) 


8 Ocak 2013 Salı

MATERYAL KULLANIMI

Bölüm Uygulamaları


• Öğretim sürecinde materyal kullanımını etkili bir şekilde planlayabilme
• Metin, resim, video, animasyon gibi materyalleri dersin giriş, sunuş ve özetleme aşamalarında uygun biçimde kullanabilme
• Ders içerisinde metinsel gösterimleri amaca uygun bir şekilde kullanabilme
• Giriş, sunuş ve özet aşamalarında uygun resimler kullanabilme
• Eğitsel videoları uygun etkinlikler eşliğinde kullanabilme
• Öğretim sürecinde bilgisayar oyunlarını kullanarak uygun etkinlikler yapabilme
• Farklı materyalleri etkili kullanarak sınıf içi etkinlikler yapabilme

Bölüm İçerikleri


6.1. MATERYAL KULLANIMININ GENEL İLKELERİ
  6.1.1. Materyal Kullanımı Kılavuzu
6.2. ÖĞRETİM SÜRECİNDE METİNLERİN KULLANIMI
  6.2.1. Kısa Tanımları ve Örnekleri Sunma
  6.2.2. Benzerlik ve Farklılıkları Belirtme
  6.2.3. Sıralama ve Listelemeler
  6.2.4. Sebep-Sonuç Yapıları veya Açıklamaları Belirtme
  6.2.5. Farklı Materyalleri Destekleme
6.3. ÖĞRETİM SÜRECİNDE RESİM KULLANIMI
  6.3.1. Resimlerin Kullanım Amaçları
  6.3.2. Resimlerin Ders İçinde Kullanımı
6.4. ÖĞRETİM SÜRECİNDE VİDEO VE ANİMASYON KULLANIMI
  6.4.1. Video ve Animasyonların Dersin Farklı Aşamalarında Kullanımı
  6.4.1.1. Dersin Giriş Aşaması
Dikkat Çekme
Hedeflerden Haberdar Etme
Ön Bilgileri Harekete Geçirme

MATERYAL KULLANIMININ GENEL İLKELERİ

    Materyaller öğrenme ortamlarının vazgeçilmez bileşenleridir. Bilgi teknolojilerinin
sunduğu imkânlarla kolay bir şekilde hazırlanabilir ve kullanılabilirler. İyi materyal bulmak ya da hazırlamak önemli olsa da asıl etki ders içerisinde uygun bir şekilde kullanıldığında ortaya çıkar. Örneğin, çok iyi hazırlanmış bir materyal, amaca uygun olmayan bir şekilde veya öğrencilerin ön bilgi ve algılama seviyesinin üzerinde kullanılırsa öğrenmeyi kolaylaştırmayacak aksine dikkati ve ilgiyi azaltacaktır. Benzer şekilde materyaldeki bilgilerle paralel ve tutarlı olmayan kelime ya da ifadelerin kullanıldığı, önemli noktalara dikkat çekilmeyen uygulamalar öğrenmeyi engeller.

    Materyalin sadece iyi tasarlanmış olması etkili bir öğrenme için yeterli değildir. Ders
içinde kullanımı oldukça önemlidir. Materyaller, sınıf içerisinde kullanılan etkili araçlar
olmalarına rağmen bazı durumlarda tek başlarına öğrenmeyi sağlayacak kadar güçlü
olamayabilirler. Materyalin anlaşılması ve istenilen etkiyi göstermesi  için öğretmenin materyali kullanım şekli oldukça önemlidir. Bu nedenle uygun etkinlik bağlamında kullanılması  önerilir. Çünkü materyal, öğretimin ancak bir parçasıdır ve hedefe yönelik kullanıldığında öğrenmeyi destekler. Örneğin, kullanılan materyal özetlenirken materyalde geçen terimler yerine  her seferinde farklı terim ve kelimeler  kullanılması karmaşıklığa neden olacağı için  öğrenmeyi zorlaştıracaktır.Materyal Kullanım Kılavuzu

    Materyallerin sınıf içerisinde nasıl kullanacaklarına dair kesin bir çerçeve çizmek zordur.
Materyal kullanımları konu, hedef, ortam, öğrenci ve öğretmenin yaklaşımına göre farklılıklar gösterir. Diğer yandan, materyallerin ders içinde; konuya giriş yapma,  yorumlama, özetleme, bilgiler arasında ilişki kurma, bir durumu açıklama, bilgileri gerçek hayata transfer etme gibi farklı kullanımları olabilir.

   Hazırladığımız bilgisayar temelli materyal dersin giriş aşamasında ön bilgi vermek üzere sınıfa sunulabilir. Ya da konu anlatımı tamamlandıktan sonra konuyu pekiştirmek için ilgili video izletilebilir, animasyonlarla konu desteklenebilir.  


   Öğrencileri Hazırlamak
  Dersin girişinde öğrenenlerin derse hazırlanması ve konuyla ilgili önceki bilgileri 
hatırlaması önemlidir.  Bu aşamada öğrencilerin kullanılacak materyale dikkatleri toplanır 
ve materyale karşı merak uyandırılır. Bu açıdan materyalin kısa bir tanıtımı,  edinecekleri 
bilgi ve becerilerin sunulması ve bunların öneminin açıklanması faydalı olacaktır. Dersin 
giriş bölümünde yapılacak bu uygulamalara ilişkin öneriler aşağıda açıklanmıştır:
  1- Öğrenenlerin dikkatlerinin çekilmesi: Öğretime başlamadan önce yapılacak ilk iş 
öğrenenlerin dikkatlerinin çekilmesidir. Dikkat çekmenin en kolay yolu öğreticinin 
hareket, jest ve mimiklerini kullanmasıdır. Bunlara ek olarak konuya ilginç bir 
istatistik, resim veya hikâye ile giriş yapılabilir. Dikkat çekmede önemli olan derse 
etkileyici ve heyecan verici bir giriş yapmaktır. 
  2- Ön bilgilerin harekete geçirilmesi: Öğrencilerin bilgisinin olmadığı yeni bir 
konuya giriş yapmadan önce, daha önce öğrendikleri konularla ilişkisini ortaya 
koyacak bir hatırlatma faydalı olacaktır. Öğrencilerin ön bilgilerinin harekete 
geçirilmesi yeni konunun anlaşılmasını ve öğrenilmesini kolaylaştırır. 
  3- Öğretim amaçlarının belirtilmesi: Öğrencilere yeni bilgilerin ne işe yarayacağının 
ve nasıl kullanacaklarının belirtilmesi önemlidir. Bunu belirtmek öğretimin ana 
amacını belirtir. Amaçların belirtilmesi öğrencinin bu konuyu niçin öğrenmesi 
gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Örneğin, “Bu videoyu izledikten sonra şu 
sorulara cevap verebileceksiniz”.


Materyal Kullanım Adımları

1. Hazırlık Aşaması
    a. Kullanılacak materyalin önemini ve amacını iyi belirleyiniz.
    b. Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurunuz.
    c. Kullanılacak materyali önceden test ediniz.
    d. Materyalin kullanılacağı ortamı göz önünde bulundurunuz.
2. Ortamın Hazırlanması
    a. Kullanılacak materyallerin sınıfta bulunduğundan ve çalıştığından emin olunuz.
    b. Işık ve oturma düzenini ayarlayınız.
3. Öğrenenlerin Hazırlanması
    a. Materyalin neden kullanıldığını açıklayınız.
    b. Öğrenenlerin materyalden nasıl bir sonuç çıkarmalarını beklediğinizi açıklayınız.
    c. Materyal gösteriminden sonra yapılacak etkinliklerden haberdar ediniz.
4. Materyalin Sunumu
    a. Sunumu öğrencinin ilgisini uyandıracak biçimde yapınız.
    b. Süreyi devamlı kontrol ediniz.
    c. Öğrenci tepkilerini gözlemleyiniz.
5. Özetleme
    a. Sunumu detaylı bir şekilde tartışınız.
    b. Öğrenciye konuyu özetleyecek nitelikte sorulur sorunuz.
    c. Yanlış ya da eksik anlamaları ortaya çıkarıp gideriniz.
    d. Yeni öğrenilenleri organize etmelerine yardımcı olunuz.Eğitim Sonundaki Kazanımlar


HEDEF: Öğrencilerin mitoz - mayoz bölünmeyi anlayabilmesi ve konuyla ilgili örnekler verebilme.

Amaç 1 :  Mitoz bölünmenin ne olduğunu ve evrelerini tanımlayabilme.
Kazanımlar:

1- Mitozu çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.

2- Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
3- Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.


Amaç 2 : Mayoz bölünmenin ne olduğunu ve evrelerini tanımlayabilme.
Kazanımlar: 

1- Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
  
2- Mayozun canlılar için önemini fark eder.

3- Mayozu mitozdan ayıran özellikleri listeler.

7 Ocak 2013 Pazartesi

BÖLÜNMENİN SIRRI


    Bu materyalimizde ise yapacaklarımız; yukarıda görülen mayoz bölünme evrelerini saydam bir küre içerisinde üç boyutlu olarak göstermektir. Bu sayede soyut bir kavram olan bölünmeler daha net bir şekilde görülüp anlaşılacaktır. 

EYVAH BÖLÜNDÜK

    

     Bu başlık altında yapacağımız şey; yukarıda görülen mitoz bölünme evrelerini saydam bir küre içerisinde üç boyutlu olarak göstermektir. Bu sayede soyut bir kavram olan bölünmeler daha net bir şekilde görülüp anlaşılacaktır. 

6 Ocak 2013 Pazar

YAPILANLAR


 • 19.11.2010

  Gereksinimler doğrultusunda materyal konusu seçilmek istendi. Bunun üzerinde konuşuldu. Fikir alış verişi ve beyin fırtınası yapıldı. • 26.11.2012

  Konu belirlendi. Materyal için gerekli olan kaynaklar temin edilmeye başlandı. 


 • 03.12.2012

  Grup içi etkileşim sağlandı. Konu ile ilgili ön bilgiler araştırıldı. Materyal için olası çizimler yapıldı. Materyali yapma ve geliştirme aşamaları tartışıldı. • 10.12.2012
   Bilgisayar temelli materyali hazırlama ve geliştirme aşamaları üzerinde tartışıldı. Mitoz ve mayoz bölünme için üç boyutlu materyali de içine alacak şekilde ders planı hazırlandı. Hazırlanan her iki materyal için de rubrik hazırlandı. İleriki aşamalar üzerinde tartışıldı. Görev dağılımı yapıldı.


 • 11.12.2012
  Olası taslaklardan mitoz bölünmenin ve kan dolaşımı sisteminin çizimleri yapıldı. Materyal değerlendirme formu hazırlandı.


 • 15.12.2012
   Mayoz bölünme- mayoz bölünme ilelgili ve sindirim sistemi modellerinin taslak çizimleri yapıldı. Rubrik hazırlandı. 


 • 17.12.2012

   2. oturum kağıtları dolduruldu. Bilgisayar temelli materyal için yapmamız gerekenleri öğrendik, nelerin yapılacağını kararlaştırdık.  Hazırlanacak bilgisayar temelli etkinlikler üzerinde tartışıldı. 


 • 18.12.2012

 •   Kafamızda belirlediğimiz malzemeleri nasıl ve nereden temin edeceğimizi düşünüp kararlaştırdıktan sonra malzemelerimizi yavaş yavaş temin etmeye başladık. Bizim için önemli olan olan malzemelerimizin anlaşılır materyale uygun ve kullanışlı olmasıydı. Bu aşamada malzemeler temin edilmeye başlandı. • 21.12.2012
     3. oturum kağıtları dolduruldu. Yaptığımız araştırmalar ve konuyu anlatan içerikler siteye eklenmeye başlandı. Belirlenen animasyon üzerinde tartışıldı.

 • 26.12.2012
    Animasyon hazırlamak için aldığımız yardımlarla birlikte animasyonu nasıl yapacağımıza nasıl bir animasyonun konumuz için uygun olduğuna karar verdik ve animasyon yapımına basladık. üç boyutlu materyalimize şekil vermeye basladık.
 • 04.01.2013
    Üç boyutlu materyalimizi yoğun çalışmalarımız sonucu tamamladık yaptığımız materyalimizi kullanma kılavuzumuza göre şekillendirip sunuma hazır hale getirdik. Konu ile ilgili videoları sitemize ekledik.
 • 05.01.2013
     Bilgisayar temelli materyalimizin tamamlanma aşamasına geldik, konu ile ilgili testler ekledik materyalimizin fotoğraflarına yer verdik.

5 Ocak 2013 Cumartesi

MAYOZ BLÖÜNME


MAYOZ BÖLÜNME

Hücrede kromozom sayısının yarıya indirgenmesi amacıyla yapılan bölünmeye mayoz veya redüksiyon bölünme denir. Mayoz bölünmenin amacı gerçekte bir çoğalma değil, aksine eşeysel re kombinasyonları ve bunun sonucunda biyolojik çeşitliliği meydana getirmektir. Birbirini takip eden iki bölünme şeklinde olan mayozun birinci bölümünde kromozom sayısı yarıya iner, ikinci bölümünde ise tipik bir mitoz bölünme meydana gelir.

İNTERFAZ I

Mitoz bölünmede olduğu gibidir. Genetik materyal ve organeller kendini eşler.

PROFAZ I
Kromotin iplikler kısalıp, kalınlaşır ve belirgin kromozom şeklini alır. Kromozomlar üzerindeki kromerler belirgin hale gelir. Bu evreye Leptoten de denir. Çekirdek zarı yavaş yavaş erir ve sentrozomlar kutuplara doğru hareket eder.Homolog kromozomların her bir çiftinin yan yana gelip ve birbirinden ayrılmadan kalmalarına zigoten denir. Homolog kromozomlardaki bu protein eksenler birbirine enine protein köprülerle bağlanarak çok sağlam synaptonemal kompleksleri oluştururlar. Yapısında 4 kromotid bulunan bu komplekslere tetrad bu olaya da sinapsis denir. birinci profazın bu evresine ise Zigoten adı verilir. Sinaps sırasında kromozomlar hem kısalıp hem de kalınlaşırlar. bu evreye de Pakiten de denir. Bu sırada çok önemli bir olay olan krossing over başlar.

METAFAZ I
Mitozda bir çift ikiz kromotid ihtiva eden homolog kromozomlardaki her bir kromozomun hücrenin ekvator tablasın a hareket etmesine karşılık, mayoz bölünmede ekvator tablasında yer alan kromozomlar 2 homolog kromozom çifti halindedir ve her birinde ikişer hibrid kromotid bulunmaktadır.

ANAFAZ I
Bu safhada profazın ortalarında birbirine sinaps yapan homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaya başlarlar.Hibrid kromotidleri ihtiva eden her bir kromozomun iğ ipliklrine takılıp kutuplara doğru hareket etmesiyle birinci anafaz son bulunur.

TELOFAZ I
Bu safha tümüyle mitoza benzer tek fark ise mitozda yeni teşekkül eden çekirdekte ana hücreninkine eişt sayıda kromozom bulunmasına karşılık mayoz bölünmede bu kromozom sayısı yarya inmiştir. Mitoz bölünmedeki her bir kromozom bir kromotid kromozomdur. Halbuki mayozdakiler bir çift hibrit kromatid ihtiva eden kromozomlar halinde bulunurlar.
MAYOZ II


Profaz II


Birinci bölünmenin telofozı ile ikinci bölünmenin arasında bir dinlenme devresi olmadan çekirdek zarı parçalanır. Birinci iğ iplikçiklerinin doğrultusunu dik yeni iğ iplikçikleri oluşur.

Metafaz II

Her oğul hücrenin haploıd (n) kromozomu ekvatoral düzlem üzerinde dizilir. Bu evrede kromozomlar ikili görülür.

Anafaz II

Ekvatoral düzlem üzerinde dizilmiş olan diatlar sentromerlerinin uzunlamasına bölünmesiyle birbirinden ayrılırlar. Her kromatid anafaz kromozomu halinde kutuplara çekilir.

Telofaz II

Kromozomların helezonları açılır, dolayısıyla görünmez olurlar. Çekirdek zarları oluşur sitoplazma bölünür. Böylece bir hücreden 4 tane haploid hücre meydana gelir.

* Sitoplazma bölünmesi
Hayvansal hücrelerde: Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma ortadan boğumlanarak ikiye bölünür ve iki ayrı hücre oluşmuş olur.
Bitkisel hücrelerde: Oluşmuş olan iki çekirdekli hücrenin ortasında bir orta lamel (ara lamel) oluşur ve hücre duvarına kadar ulaşır. Dolayısıyla birbirine bitişik iki hücre oluşur.
Mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu 4 hücre (gamet)oluşur.

MİTOZ BÖLÜNME


MİTOZ BÖLÜNME

Mitoz bölünmenin başlangıcını saptamak olanaksızdır. Fakat hücrede bazı değişiklikler olur; hücre içeriği jel haline geçer, metabolizma durur, çekirdeğin hacmi hızla büyür. Kromatid iplikleri belirginleşir ve boyanmaya baslar. G2 evresinin tamamlanması, kromozomların türlere özgü sekil ve sayıyı kazanmasıyla mitoz bölünmeye geçilir. Işık mikroskobunda kromozomlar artık rahatlıkla görülebilir. Bu süre yaklasık bir saat sürer. Bu evredeki hücreler küre seklindedir ve etrafındaki cisimlere kuvvetle bağlanmamıştır. Mitoz bölünme; profaz, metafaz, anafaz ve telofaz diye dört evreye ayrılır.


Profaz
Başlangıcında çekirdek içinde ince uzun kromatid iplikleri halinde görünen kromozomlar, yavaş yavaş helozon seklinde kıvrılarak kalınlaşmaya baslar ve görülebilir duruma geçer. Kalınlaşma ve kısalma anafaza kadar devam edebilir. Bu arada es kromozomlar birbirlerinden fark edilemeyıcek kadar sıkıca bağlıdırlar. Bu evrede birbirine sentromerlerle bağlanmış olarak duran kromozomların her birine kromatid denir. Sentrozomlar ayrılarak her biri bir kutba gitmeye baslar ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Profazın sonuna doğru iğ iplikleri ile kromozomlar arasında bağlantı kurulurken, sentrozomlardan hücre zarına uzanan iğ iplikleri de oluşur ve çekirdek zari eriyerek kaybolur, kromozomlar sitoplazma içerisine dağılır.

Metafaz
Kromozomlar çok kere bir çember gibi, bazen de karışık olarak ekvatoral düzlem üzerinde dizilirler. Genellikle küçük kromozomlar merkezde, büyükler çevrededir. Diziliş türlere özgü bir özellik gösterir. Kromozomlar eşit olarak kutuplara çekileceğinden, ortada belirli bir denge kurulana kadar beklenilir.
Profaz 30-60 dakika sürmesine karşılık, metefaz ancak 2-6 dakika sürer. her bir kromozomun sentromeri belirgin olarak ikiye bölünür ve kromatidler tam olarak birbirinden ayrılır.

Anafaz

Ekvatoral düzlemdeki kardeş kromozomlar kutuplara bu evrede taşınırlar. Kasılma özelliği olan sentrozomların iğ iplikleri sayesinde kromozomların yarısı bir kutba, diğer yarısı öbür kutba gider. Kromozomların kutuplara ulaşmasıyla bu evre sona erer.
Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için kromozomların taşınması sitoplazma hareketleriyle ve sitoplazma kökenli iğ ipliklerinin yardımıyla olur. Bu evre de yaklaşık olarak 3-15 dakika sürer.

Telofaz

Kromozomlar daha az boyanmaya baslar. Çekirdek zari yavaş yavaş oluşur. Kromozomlar uzayıp incelmeye baslar. Bölünme açısından çekirdek dinlenmeye geçerken, hücre metabolizması aktif hale geçer. Bu evrenin oluşumu sürerken bir yandan da sitoplazma boğum yapmaya baslar. İğ ipliklerine dik olarak boğumlanan sitoplazmanın o bölgede jel hale geçerek iki oğul hücrenin stoplazmasın ayırdığını ileri süren görüşlerde vardır. Stoplazmanın boğumlanarak ayrılması sürecine sitokinez denir. Telofazın başlangıcından iki yeni hücrenin oluştuğu ana kadar geçen süre 30-60 dakikadır.

İZLEYEREK ÖĞRENELİM